Ejendomsinvestering for begyndere: Lær at investere

Ejendomstorvet.dk -

Vi har gjort ejendomsinvestering i Danmark nemt og overskueligt. Vi har det største udvalg af investeringsejendomme. Hos os kan du finde investeringsejendomme, som spænder fra 200.000 kr. til 100+ millioner. Se alle vores investeringsejendomme her.

Vores store portefølje af investeringsmuligheder gør vores side ideel for både erfarne investorer i fast ejendom og dem der søger investeringsejendomme for begyndere.

Det store spørgsmål er ofte: Hvad skal jeg investere mine penge i? De tre klassiske muligheder er aktier, obligationer og ejendomme. Så hvilken investering er bedst? En analyse fra Finans.dk viser, at ejendomsinvesterings i Danmark er en god investering, og har historisk set givet et afkast, som er bedre end det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet.

Vælg mellem aktier, obligationer og investering i investeringsejendomme

Indgangsbarriererne til aktiemarkedet er dog mindre end ejendomsmarkedet. Obligationer er mere sikre end aktier og ejendomme. Den lave risiko ved obligationer, betyder også, at du har et meget lavt afkast.

Ved obligationer låser du ofte din investering mellem 1-30 år afhængigt af den valgte obligation.

Aktiemarkedet kræver mindre kapital og er ofte mere tilgængeligt. Ejendomsmarkedet kan beskrives som mere stabilt, men mindre likvidt. Selv i tider med lavkonjunktur, så skal de danske borgere have et sted at bo.

Din indtjening på ejendomsinvesteringer er dermed mere stabil end på aktier. Ejendomsinvesteringer er ofte beskrevet som en mere sikker investering end aktier, men med lavere potentiale. Fast ejendom svinger ikke i værdi på samme måde, som aktier gør.

Dermed skal du ikke frygte af din ejendom har tabt 5% af sin værdi, mens du sov.

Ejendomsinvestering for begyndere

Dette afsnit vil beskrive, hvordan du kommer i gang med ejendomsinvesteringer.

Ejendomsinvestering i Danmark kan virke ufremkommeligt for mange mennesker. Mange tror, det kræver en massiv startkapital, hvilket stopper mange i at undersøge investeringsmarkedet nærmere.

Derfor har vi oprettet Ejendomsinvesterings Guide, som skal gøre det let og overskueligt for nye potentielle ejendomsinvestorer.

Ved køb af en investeringsejendom vil hensigten oftest være at udleje ejendommen som privatbolig eller til erhverv. En investeringsejendom kan også købes og videresælges – dette kræver ofte en renovation af den købte ejendom.

Mest normalt er boligudlejning, men overordnet kaldes en investeringsejendom, som skal udlejes en udlejningsejendom eller boligudlejningsejendom. Du kan se alle Ejendomstorvets boligudlejningsejendomme her.

Indtægten på udlejningsejendomme kommer af udlejningen – altså lejeindtægterne. Derudover vil ejendomspriserne som udgangspunkt også stige, hvilket vil give dig et afkast i form af en værdistigning på den købte ejendom, hvis/når du sælger ejendommen igen.

Boligudlejning er en meget sikker investering. Der sker ikke de store udsving, og værdien af din investering vil være jævnt stigende,” - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech. Poul Randrup har været ansat i EDC i mere end 30 år og vil give gode råd og fifs, som kan hjælpe nye investorer.

Samtidig er du heller ikke påvirket af prisændringer på ejendomsmarkedet, da du har en indtægt ved udlejningen af ejendommen. Dermed har du et sikkert afkast, da dine lejere betaler dig husleje hver måned, og derfor vil du i tider med lav konjunktur stadig tjene penge.

Ejendomsinvesterings Guide

Før du begynder på ejendomsinvesteringer, så skal du være klar over dit formål. Ønsker du en risikospredning af din opsparing? Eller vil du gerne disponere over en ejendom til eget formål? Eget formål kunne være udlejning af den givne ejendom til f.eks. familie, venner og/eller medarbejdere. Derudover skal du også kende din tidshorisont på din investering. Ejendomsinvesteringer har en lang tidshorisont, og som investor må man normalt vente i minimum 5 år, inden man overvejer at sælge igen. Ellers vil transaktionsomkostningerne være for høje og det samlede afkast for lavt.” - Poul Randrup, investeringschef for EDC erhverv København.

Finansiering af ejendomsinvestering

Hvordan man investerer i ejendomme, vil varierer fra person til person. Finansiering af købet vil være en differentierende faktor, som kan have indflydelse på fortjenesten på investeringsejendomme.

Typiske vil finansiering ske gennem et banklån. Et banklån kræver, at du har indblik i driften af den givne ejendom – altså lejeindtægterne og driftsudgifterne. Du kan læse mere omkring værdiansættelsen , lejeindtægterne og driftsudgifterne for investeringsejendomme her.

Du kan ofte få disse detaljer udleveret af den ansvarlige mægler for den givne ejendom, da de har ansvaret for udregning af afkastet på den givne ejendom. Bankernes villighed til at låne penge til ejendomsinvestering vil være forskellige fra bank til bank.

Selvom du får afslag fra en given bank, så betyder det ikke, du skal give op. Men det betyder, at du kan blive nødt til at søge finansiering fra flere forskellige banker.

Når du så efterfølgende har købt din ejendom, og skal begynde at udleje den, så kan du få tips og tricks til udlejning .

Hvilke ejendomme kan man investere i?

Der findes en række af forskellige typer af investeringsejendomme. Når du har lært, hvordan man investerer i ejendomme, vil det næste skridt være udvælgelsen af en investeringsejendom. Her finder du en kort gennemgang af de forskellige typer af ejendomsinvesteringer.

De ældre ejendomme er nok sjovest for mindre private investorer, men hvis du gerne vil bruge så lidt tid som muligt på din investering, så er nyere ejendomme det rigtige valg” - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Hvad er udlejningsejendomme?

Udlejningsejendomme er en form for investeringsejendom, hvor formålet er at udleje ejendommen efter købet. Udlejningen kan både være til private personer og til erhverv. Alt dette er afhængigt af den givne ejendom. Du kan derfor kontakte den ansvarlige mægler for ejendommen for mere information og rådgivning.

Hvad er boligudlejningsejendomme?

Boligudlejningsejendomme er investeringsejendomme, som egner sig til udlejning til private personer. Dette kan skyldes, at kommunens lokalplan kræver private boliger i den givne ejendom. Typiske vil det være lejelejlighederne i en ejendom du køber, som du så efterfølgende kan udleje for en profit. Du kan se alle boligudlejningsejendomme på Ejendomstorvet her.

Hvad er projektejendomme og udviklingsejendomme?

Projekt- og udviklingsejendomme dækker ofte over det samme. Projektejendomme betyder, at køber skal skabe noget nyt ud af ejendommen. Dette kan være en faldefærdig bygning, som skal nedrives eller istandsættes, eller en ejendom, som skal omdannes til erhverv eller privatbolig.

Hvis du er en begynder i ejendomsinvesteringsbranchen, så vil vi anbefale at den første investering du laver er i en boligudlejningsejendom.

Projektejendomme er, som navet hentyder til, et projekt. Du skal derfor være bevidst omkring den tid, det vil tage at omdanne den givne projektejendom til en profitabel investering. Men projektejendomme kan også give et rigtig godt afkast.

Du kan se alle projektejendommene på Ejendomstorvet her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg ejendomsinvestor?

Der er mange veje til at blive ejendomsinvestorer. Mest normalt er køb af en ejendom/lejlighed for derefter at udleje denne for en profit. Du kan også købe et ”håndværker” tilbud med hensigt på videresalg efter istandsættelse – denne type investering kræver lidt mere kendskab til markedet og værdiforøgelser.

Hvordan finder jeg investeringsejendomme?

Ejendomstorvet har Danmarks største udbud af investeringsejendomme. Du kan finde ejendomme som spænder fra alt mellem 200.000 kr. til mange millioner af kroner. Klik her for at se Ejendomstorvets investeringsejendomme .

Hvordan investerer jeg i ejendomme?

Tjek Ejendomstorvets liste over investeringsejendomme . Finder du en ejendom, du synes er interessant, så kan du kontakte den erhvervsmægler, som udbyder ejendomme for mere information.

Hvordan finder jeg pengene til ejendomsinvestering?

En af de store udfordringer ved ejendomsinvestering er indgangsbarrieren. Kan du ikke selv finansiere købet af din investeringsejendomme, så skal du låne pengene i din bank. Her skal du ofte fremlægge et udkast af indtægter og udgifter ved købet af den specifikke ejendom. Det kan være en god ide at have penge i reserve til renovering/forbedring af lejligheden/ejendomme. Dette kan øge lejeindtægterne og dermed øge dit afkast.

Søger du mere viden? Måske har en af de nedstående artikler, det svar du leder efter.


Tilbage til oversigten