Hvorfor vælge erhvervslokaler og -ejendomme på Vestegnen?

Ejendomstorvet.dk - - #blog

Mange virksomheder og investorer i hovedstadsområdet skeler i øjeblikket mod vest, hvor området, også kendt som Vestegnen, gennemgår en rivende udvikling. Her bliver der skudt milliarder af kroner i renoveringer, udvikling af nye bolig- og erhvervsarealer samt infrastruktur, hvilket gør området vest for København til et attraktivt mål for boligsøgende, virksomheder og investorer.

Vestegnen er et differentieret område med alt fra højhuse og betonbyggeri til villaveje med lav bebyggelse og naturskønne oplevelser omkring Vestvolden og langs Køge Bugt. På erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, lager og produktion samt kontorer og butiksbyggeri.

Byudvikling og kvarterløft

Den markante udvikling i de vestlige kommuner i hovedstadsområdet forventes at fortsætte mange år frem. De mange investeringer er især drevet af etableringen af den nye letbane, men også andre infrastrukturprojekter er medvirkende faktorer, heriblandt Femern forbindelsen og en evt. udvikling af Ring syd 5 motorvejen fra Køge til Frederikssundsmotorvejen.

Større fokus på byudvikling på Vestegnen, heriblandt kolossale investeringer i renovering og kvarterløft, er også med til at sætte området på landkortet. F.eks. arbejdes der på at opføre en helt ny bydel i Høje Tåstrup C med plads til 1.500 boliger, godt 100.000 etagemeter erhverv og 4.000 arbejdspladser.

I Brøndby Strand er der også fokus på at udvikle og renovere bydelen, heriblandt det utidssvarende indkøbscenter, boligområdet Brøndby Strand Parkerne samt flere af de kommunale arealer, der skal bruges til nye formål såsom boliger, byrum og nye offentlige servicefunktioner. Arbejdet udføres i etaper i en periode på ca. 20 år.

I den centrale del af Rødovre spirer Bykernen – et nyt og attraktivt byområde, hvor der tidligere har været et ældre og slidt industri- og erhvervsområde.

Flere andre af Vestegnens ældre erhvervsområder undergår i disse år også en lignende udvikling og potentialet for flere byudviklingsprojekter af denne type er meget stort.

Letbaneprojekt skyder væksten i vejret

En af drivkræfterne bag den massive udvikling på Vestegnen er letbaneprojektet. Med den nye letbane i Hovedstaden, der forbinder Ishøj og Lyngby, er der kommet en massiv interesse for investering og erhvervsleje i de stationsnære områder på Vestegnen, heriblandt kommunerne Ishøj, Vallensbæk, Glostrup og Rødovre.

Interessen forventes at stige mange år frem, viser en analyse fra Nordicals København . Projektet med at få etableret en letbane har betydet, at det er blevet mere attraktivt at bo og drive virksomhed i området vest for København, konkluderer analysen.

F.eks. viser dataen, at letbaneprojektet har været medvirkende til, at befolkningsantallet i området er stigende, der er kommet flere besatte arbejdspladser samt projektering af nye kvadratmeter til bolig og erhverv.

Gode investeringsmuligheder for boligudlejere

En stor andel af det stigende befolkningsantal udgøres af børnefamilier, der i øjeblikket forlader København og sætter kursen til forstaden, heriblandt Vestegnen. Kigger man på nyere rapporter over de mest populære kommuner i Danmark, som danskerne gerne vil bo i, ligger hele 6 vestegnskommuner i top, nemlig Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Albertslund og Solrød, tæt efterfulgt af Brøndby, Hvidovre og Høje Tåstrup.

Udvandringen til forstæderne har resulteret i en stigende efterspørgsel på boliger i området og deraf prisstigninger. Prisniveauet er dog stadig markant lavere på Vestegnen sammenlignet med Indre København og Nordsjælland. For investorer betyder det, at der kan være luft til huslejestigninger, især for de ældre ejendomme.

Lejeniveauerne i omegnskommunerne ligger typisk på kr. 1.000-1.1000 pr. kvadratmeter i nyere eller renoverede ejendomme, og de kan nå op på kr. 1.500 for de allermest velbeliggende og attraktive ejendomme. Dermed er der god afstand til priserne i København og mulighed for at imødekomme lejere, der synes, at hovedstaden er blevet for dyr, heriblandt børnefamilier, men også studerende og enlige.

Se alle boligudlejningsejendomme til salg på Vestegnen

Attraktivt for virksomheder

Mange virksomheder har også fået øje på den rivende udvikling på Vestegnen, og de nybyggede erhvervsarealer i bl.a. Høje Tåstrup C har allerede lokket nye virksomheder til området. Udover en billigere husleje er det bl.a. muligheden for at have administration, lager og/eller produktion på samme adresse, der tiltrækker mange virksomheder.

Ved at flytte virksomheden vest for København er der også bedre mulighed for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Befolkningstilvæksten på Vestegnen betyder, at mange medarbejdere kan bo og arbejde i samme (eller nærliggende) kommune og derigennem skære ned på pendlertiden. Det giver bedre tid til familien eller andre aktiviteter, hvilket i sidste ende resulterer i en gladere medarbejderstab.

Samtidigt kan medarbejderne hurtigt og nemt tage til kundemøder i de omkringliggende kommuner via den nye letbane, hoppe på s-toget eller bussen til Indre København eller tage regional-/nationaltoget til resten af landet via Tåstrup station. Motorvejsnettet, som går lige på tværs af vestegnskommunerne, gør det også nemt at tage bilen, når medarbejderne skal til møder udenfor København.

Se alle ledige kontorer til leje på Vestegnen

Se alle kontorer til salg på Vestegnen